Over ons

Ons logo

Qabirim Logo Leonardo Pisano Bigollo of Pisa

is geïnspireerd door de Fibonaccispiraal, waarvan de vorm gebaseerd is op de getallenreeksen van Fibonacci. Deze spiraal en de bijhorende getallenreeks verschijnt onder verschillende vormen in de natuur, in bloemen en zelfs in mensenvingers. Deze slakkenvorm stelt ook een spiraaltrap voor en verwijst zo naar onroerend goed, aangezien de spiraaltrap door de eerste bouwers als het resultaat van technisch meesterschap beschouwd werd.

Ons logo toont op die manier aan dat wij de vastgoedethiek en -deontologie in eer houden. Het houdt er ons eveneens aan om zeer professioneel en zorgvuldig te zijn bij elke transactie van verkoop of verhuur van een huis of appartement of commercieel vastgoed, als eerbetoon aan deze verwijzing naar de wiskunde en de getallen. Het herinnert er ons ook aan dat we deel uitmaken van de orde der natuur, en dat we te allen tijde de wetten moeten respecteren waaraan we onderworpen zijn, zij het geschreven of niet geschreven.

De gerenommeerde Italiaanse wiskundige uit de Middeleeuwen Leonardo Pisano Bigollo van Pisa (c. 1170 – c. 1250), beter bekend als Leonardo Fibonacci, ontdekte een eigenaardige reeks gehele getallen die ook wel de “getallen van Fibonacci” genoemd worden, en die gedefinieerd wordt door de wiskundige recursieve definitie Fn = Fn-1 + Fn-2 , die ons de volgende reeks gehele getallen oplevert: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Deze sequentie kan gebruikt worden om de volgende vierkanten te tekenen die de Tegelwand van Fibonacci genoemd worden: Wanneer de tegengestelde hoeken van de vierkanten verbonden worden door kringvormige bogen dan verkrijgen we de Spiraal van Fibonacci, die we met trots gebruiken in het logo van ons vastgoedkantoor.

Fibonacci Tiling

Fibonacci SpiralOnze naam

anderzijds, komt van de Oud-Griekse en Mediterraanse mythologie, waarin de Qabirim, ook wel Kabirim of zelfs Cabir, bijzonder mysterieuze godheden waren, omringd door een mysterie dat zo diep en ondoorgrondelijk was dat het de gewone leek niet toegestaan was over hen te praten of hun namen uit te spreken. De Qabirim werden beschouwd als de hoogst geplaatste geesten van de planeet, de grote goden, "de Liefdadige en Machtige."

In Samothrace waren de Qabirim de grote kosmische goden. Hun cultus was universeel en ging steeds gepaard met vuur. Deze regenten van de mensheid, koningen van de "Goddelijke Dynastie", gaven de eerste impuls aan de beschaving door de mens ertoe te bewegen de kunsten en wetenschappen uit te vinden en te ontwikkelen.

The Temple (Hieron) of Samothrace where the Greater Mysteries were performed. 

In Samothrace the Qabirim were the great cosmic gods. Their worship was universal and always associated with fire.

Hun wordt ook de uitvinding van het alfabet toegeschreven, alsook de wetten, de architectuur, de handel, het gebruik van geneeskrachtige planten, en vele andere kunsten en technieken ... De naam van deze mythologische godheden is daarom bijzonder geschikt voor een vastgoedbedrijf dat dagdagelijks werkzaam is binnen de praktijk van het recht, de bouwkunde en de handel, die alle drie toegeschreven worden aan de Qabirim.